Alexander Sørli ny formann i Trondheim FpU

På Trondheim FpUs årsmøte 29.09 ble Alexander Sørli enstemmig valgt til ny formann i lokallaget, Hallgrim Stjern som har hatt formannsklubba i 1,5 år ønsket ikke gjenvalg Årsmøtet tok opp mange dagsaktuelle temaer og resolusjonene Spark Byantikvaren, Forbud mot tigging og Norge ut av FN ble vedtatt med stort flertall.