Alexander Sørli ny formann i Trondheim FpU

På Trondheim FpUs årsmøte 29.09 ble Alexander Sørli enstemmig valgt til ny formann i lokallaget, Hallgrim Stjern som har hatt formannsklubba i 1,5 år ønsket ikke gjenvalg

Årsmøtet tok opp mange dagsaktuelle temaer og resolusjonene Spark Byantikvaren, Forbud mot tigging og Norge ut av FN ble vedtatt med stort flertall.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized