Gi din grasrotandel til Sør-Trøndelag FpU

Grasrotandelen er en del av overskuddet til Norsk Tipping, og tilsvarer 5 % av den summen hver enkelt spiller for.Sør-Trøndelag FpU er mottaker av grasrotandelen, og gjennom denne ordningen får Sør-Trøndelag FpU styrket sin økonomi. Dette fører til at vi kan arrangere flere og mer omfattende kurs og medlemskvelder. Derfor håper vi du vil gi din grasrotandel til Sør-Trøndelag Fremskrittspartiets Ungdom!

Dersom du spiller hos kommisjonær

Du gir beskjed til kommisjonæren når du skal spille, om at du ønsker at grasrotandelen skal gå til Sør-Trøndelag FpU,  og oppgir organisasjonsnummeret til Sør-Trøndelag FpU som er: 993 900 249

Da blir dette registrert, og hver gang du spiller etter dette, vil Norsk Tipping ta fra sitt overskudd, og gi 5 % av beløpet du spiller for til Sør-Trøndelag FpU.

Dersom du spiller via internett

Etter å ha logget deg inn på samme måte som når du skal spille, velger du ”Grasrotandelen” under menyen Min side, og velger «endre tilknytning». På neste side under «søkekriterier», haker du av for «organisasjonsnummer» og oppgir organisasjonsnummeret til Sør-Trøndelag FpU i søkefeltet som er: 993 900 249

 Dersom du bruker mobiltelefon

Ved bruk at telefon kan du sende en SMS med kodeord «grasrotandelen» og skrive inn organisasjonsnummeret til Sør-Trøndelag FpU inn i samme melding og deretter sende meldingen til 2020.Tjenesten er gratis. Organisasjonsnummeret til Sør-Trøndelag FpU er: 993 900 249

Vi vil understreke at alle disse dette ikke koster noe for den enkelte spiller, da dette dekkes av overskuddet til Norsk Tipping.

 

 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized